Contact Us
Address:Room 1003 Building No.3 Xinyongsheng  Industrial Park, Chuangxin Road, Baoan District, Shenzhen, China


Cell Phone: +8618620284214
WhatsApp: +8618620284214
Wechat: +8618620284214
Email:daniel@baikaltent.com


1 hour to Guangzhou, 30min to Hongkong, 20min to Shenzhen International Airport, 50km to  Shenzhen port